Dlaczego Zapałka

Ponieważ, chcemy zapalać w ludziach  nadzieję oraz chęć do działania.

Fundacja na Rzecz Osób Potrzebujących „Zapałka” powstała z myślą o tych wszystkich, którzy potrzebują pomocy i o tych wszystkich, którzy chcą się dzielić i pomagać bezinteresownie.

Fundacja na Rzecz Osób Potrzebujących „Zapałka” zajmuje się głównie świadczeniem pomocy osobom chorym, znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i osób niepełnosprawnych z terenu Województwa Małopolskiego, poprzez świadczenie różnego rodzaju form rehabilitacji oraz terapii zajęciowej.

Fundacja zajmuje się również świadczeniem pomocy prawnej, księgowej oraz merytorycznej organizacjom pozarządowym z terenu Województwa Małopolskiego poprzez prowadzenie m.in. doradztwa i szkoleń.

Fundacja „Zapałka” jest organizacją młodą, ale osoby zaangażowane w prowadzenie jej spraw i zasiadające w jej organach posiadają wieloletnie doświadczenie w działalności na rzecz podmiotów sektora NGO w Polsce.

Warto choćby zauważyć, iż Prezesem Zarządu jest Magdalena Książek, która przez 4 lata z sukcesami kierowała dużą organizacją pozarządową, Członkiem Zarządu jest Kamil Kipiel -Prezes Zarządu Centrum Transferu Technologii Medycznych Sp. z o.o. Kamil Kipiel jest specjalistą w dziedzinie Funduszy Europejskich.

Za sprawy finansowo-księgowe odpowiadać będzie w zarządzie Fundacji Damian Książek, mgr rachunkowości, który od 7 lat z zaangażowaniem działa na rzecz NGO – sów z terenu Powiatu Wadowickiego, poprzez tworzenie nowych organizacji pozarządowych oraz działania zmierzające do ich prężniejszego rozwoju. Damian Książek prowadzi również  własne biuro rachunkowo-księgowe.