Zakończenie projektu „ZDOLNE SMYKI ” współfinansowanego jest ze środków Starostwa Powiatowego w Wadowicach.

 

 LOGO

Projekt „ZDOLNE SMYKI ” współfinansowany jest ze środków Starostwa Powiatowego w Wadowicach.

 zapalka-logo

Projekt„ZDOLNE SMYKI – pomoc pedagogiczna, rehabilitacyjna i logopedyczna dla dzieci i młodzieży z niepełną sprawnością z terenu Powiatu Wadowickiego” był realizowany w okresie od 01.04.2012 do 15.12.2012.

Zadanie zrealizowano zgodnie z ofertą, harmonogramem oraz umową o wsparcie realizacji zadania publicznego. Głównym celem projektu „ZDOLNE SMYKI – pomoc pedagogiczna, rehabilitacyjna i logopedyczna dla dzieci i młodzieży z niepełną sprawnością w terenu Powiatu Wadowickiego” było wyrównywanie braków rozwojowych u grupy dzieci i młodzieży niepełnosprawnej, objętej projektem, w wieku od pierwszych miesięcy życia do lat 18 oraz zwiększenie dostępności i  poprawa jakości usług terapeutyczno-rehabilitacyjnych świadczonych przez Fundację „ZAPAŁKA” dla osób najbardziej potrzebujących. Zadanie umożliwiło również rozwój integracji uczestników niepełnosprawnych poprzez zajęcia pedagogiczne.

Realizacja projektu pozwoliła objąć systematyczną, specjalistyczną terapią 10  dzieci i młodzież zamieszkującą tereny Powiatu Wadowickiego.

W ramach projektu dla BO zajęcia były prowadzone przez 7 m-c od V do XII (wyłączając sierpień). W sumie przeprowadzonych zostało:

  • Zajęć pedagogiem – 56h,
  • Zajęć z logopedą – 56h
  • Zajęć z rehabilitantem – 56h

Wszystkie działania odbyły się zgodnie z harmonogramem. Nie nastąpiły odstępstwa od grafików.

Leave a Reply