Zakończenie projektu „POMOCNA DŁOŃ” współfinansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

 

PEFRON

Projekt „POMOCNA DŁOŃ” współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

zapalka-logo

„POMOCNA DŁOŃ – zajęci terapeutyczna dla dzieci z Powiatu Wadowickiego”

Projekt realizowany był w okresie od 01.08.2012 do 15.12.2012.

Wszystkie założone cele zostały osiągnięte w pełnym wymiarze. Zadanie zrealizowano zgodnie z ofertą, harmonogramem oraz umową o wsparcie realizacji zadania publicznego.

 

Podstawowe cele projektu, które zostały osiągnięte dzięki realizacji zadania to:

 • wyrównywanie braków rozwojowych u grupy dzieci i młodzieży niepełnosprawnej, objętej projektem, w wieku od pierwszych miesięcy życia do lat 18;
 •  zwiększenie dostępności i  poprawa jakości usług terapeutyczno-rehabilitacyjnych świadczonych przez Fundację „ZAPAŁKA” dla osób najbardziej potrzebujących;

 

Realizacja projektu pozwoliła objąć systematyczną, specjalistyczną terapią pedagogiczną, logopedyczną i rehabilitacyjną w sumie 16 dzieci i młodzież zamieszkującą tereny Powiatu Wadowickiego. W ramach zadania zorganizowane zostały zajęcia:

 • zajęcia pedagogiczne w systemie „2 na 1” dla 4 osób – 2 gr. po 2 osoby;
 • indywidualne zajęcia logopedyczna dla 6 osób.
 • indywidualna terapia rehabilitacyjna dla 6 osób.

 

Rezultaty twarde projektu:

 • R1: uczestnictwo 16 dzieci w realizacji zadania; (4 na zajęciach pedagogicznych, 6 na zajęciach logopedycznych i 6 na zajęciach rehabilitacyjnych);
 • R2: 3 specjalistów prowadzących zajęcia: 1 pedagog, 1 logopeda oraz 1 rehabilitant.
 • R3: 1 koordynator zajmujący się obsługą merytoryczną projektu, 1 księgowy zajmujący się stroną finansową projektu;
 • R4: przeprowadzenie 24 godzin zajęć pedagogicznych  (2gr*3h*4m-c);
 • R5: przeprowadzenie 72 godzin zajęć indywidualnych rehabilitacyjnych  (6os.*3h*4mc);
 • R6: przeprowadzenie 72 godzin zajęć indywidualnych logopedycznych (6 os.*3h*4mc)
 • R7: Liczba wypełnionych ankiet ewaluacyjnych – 16
 • R8: zaangażowanie 2 wolontariuszy w realizację projektu

Leave a Reply