Zakończenie projektu „Pomagam JA, pomagasz TY – kompleksowe wsparcie osób niepełnosprawnych w prawidłowym funkcjonowaniu w społeczeństwie”

 

MAŁOPOLSKA 2

 Projekt zrealizowano przy wsparciu finansowym  ze środków PFRON 

będących w dyspozycji Województwa Małopolskiego

 PEFRON

Projekt„Pomagam JA, pomagasz TY – kompleksowe  wsparcie osób niepełnosprawnych w prawidłowym funkcjonowaniu w społeczeństwie” był realizowany w okresie od 20 sierpnia 2012 do 10 grudnia 2012.

 

Głównym celem projektu było wyrównywanie braków rozwojowych u grupy dzieci i młodzieży, objętych projektem, w wieku od 2 do lat 20 oraz zwiększenie dostępności i  poprawa jakości usług terapeutyczno-rehabilitacyjnych świadczonych przez Fundację „ZAPAŁKA” dla osób najbardziej potrzebujących.

 

Realizacja zadania umożliwiła nabywanie, rozwijanie i podtrzymywanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego funkcjonowania osób niepełnosprawnych, rozwijanie umiejętności sprawnego komunikowania się z otoczeniem osób z niepełną sprawnością i chorych, usprawnianie i wspieranie funkcjonowanie osób z autyzmem i z niepełnosprawnością intelektualną w różnych rolach społecznych i w różnych środowiskach.

 

Cele szczegółowe, które osiągnięte zostały dzięki projektowi:

  • Nauka funkcjonowania w różnych rolach społecznych i w różnych środowiskach, poprzez przeprowadzenie zajęć pedagogicznych, z bajkoterapii.
  • Wyrównywanie braków rozwojowych i edukacyjnych poprzez zajęcia terapeutyczne pedagogiczne.
  • Wyrównywanie opóźnień w mowie w celu poprawnej komunikacji  językowej poprzez zajęcia z rehabilitacji mowy z logopedą.
  • Przygotowanie oraz implementacja Indywidualnych/Grupowych Planów Pracy dla objętych projektem dzieci w celu wzmocnienia ich potencjału zdrowotnego (z uwzględnienie potrzeb fizycznych i psychicznych).
  • Wzrost integracji beneficjentów  projektów

 

Zarówno cele główne jak i szczegółowe zostały osiągnięte poprzez zorganizowanie i przeprowadzenie specjalistycznej terapii  w ramach projektu:

  • zajęć pedagogicznych grupowych dla niepełnosprawnych intelektualnie,
  • zajęć indywidualnych pedagogicznych dla autystyków,
  • zajęć indywidualnych z rehabilitacji mowy z logopedą,

Dla wszystkich beneficjentów ostatecznych zostały również opracowane Indywidualne/Grupowe Plany Pracy i na ich podstawie prowadzone  były zajęcia dla beneficjentów.

Leave a Reply