Projekt „START BEZ BARIER – kompleksowe zajęcia z integracji i rehabilitacji dla osób niepełnosprawnych” współfinansowany ze środków GMINY WADOWICE

wadowice

Projekt „START BEZ BARIER – kompleksowe zajęciaz integracji i rehabilitacji dla osób niepełnosprawnych”współfinansowany ze środków GMINY WADOWICE

zapalka-logo

Fundacja „Zapałka” w terminie od 01.03.2015 do 30.09.2015 realizuje projekt „START BEZ BARIER – kompleksowe zajęcia z integracji i rehabilitacji dla osób niepełnosprawnych” współfinansowany ze środków GMINY WADOWICE.

W ramach zadania, dla 4 beneficjentów zorganizowane będą następujące formy wsparcia:

• Indywidualne zajęcia pedagogiczne– dla 4 osób po 4h zajęć na miesiąc . W sumie przeprowadzonych zostanie 96h zajęć.

• Indywidualne zajęcia rehabilitacyjne dla 4 osób – dla 4 osób po 3h zajęć na miesiąc. W sumie przeprowadzonych zostanie 72 h zajęć.

• Indywidualne zajęcia logopedyczne dla 4 osób – dla 4 osób po 3h zajęć na miesiąc. W sumie przeprowadzonych zostanie 72 h zajęć .

• Grupowe zajęcia z Arteterapii- dla 4 osób tj. 2 grupy po 2 osoby po 3h zajęć na miesiąc. W sumie przeprowadzonych zostanie 36 h zajęć .

Zajęcia trwają 6 miesięcy od 20.03.2015 do 31.08.2015.

Każda osoba zainteresowana udziałem w projekcie zobowiązana jest do złożenia dokumentów rekrutacyjnych w biurze projektu wraz z orzeczeniem o niepełnosprawności:

Dokumenty rekrutacyjne:

1. Formularz zgłoszeniowy

2. Kwestionariusz specjalistyczny

3. Deklaracja uczestnictwa w projekcie

4. Oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych

Kryteria rekrutacyjne:

• Miejsce zamieszkania – Gmina Wadowice;

• Wiek: od pierwszych miesięcy życia do 18 lat;

• Posiadanie orzeczenia o niepełnosprawności;

• Wypełnienie i złożenie dokumentów rekrutacyjnych: formularza zgłoszeniowego i kwestionariusza specjalistycznego – badającego potrzeby, problemy dzieci i poziom rozwoju intelektualnego i fizycznego dziecka.

Zajęcia w ramach projektu są bezpłatne.

DOKUMENTY DO POBRANIA:
1. Formularz zgłoszeniowy

2. Kwestionariusz specjalistyczny