Projekt „KOLOROWA AKADEMIA” Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

 

PEFRON Projekt „KOLOROWA AKADEMIA” Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

 

Projekt „KOLOROWA AKADEMIA” Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Fundacja na Rzecz Osób Potrzebujących „ZAPAŁKA” zaprasza Dzieci niepełnosprawne oraz Rodziców do wzięcia udziału w projekcie
„KOLOROWA AKADEMIA młodzieży niepełnosprawnej z terenu powiatu wadowickiego”

Projekt realizowany jest ze środków PFRON.

W ramach zadania oferujemy:
- Indywidualna terapia pedagogiczna – dla 6 dzieci;
- Grupowe zajęcia z Arteterapii – dla 6 dzieci;
- Rehabilitacja– dla 4 dzieci;

Główne kryteria rekrutacyjne, które należy spełnić, aby zakwalifikować się do udziału w projekcie:
· Miejsce zamieszkania: Powiat wadowicki;
· Wiek: od 0 do 18 lat;
· Wypełnienie i złożenie dokumentów do biura Fundacji: Formularz zgłoszeniowy oraz kwestionariusz specjalistyczny - badający potrzeby, problemy dzieci i poziom rozwoju intelektualnego i fizycznego dziecka.
· Posiadanie aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności dziecka;

Zajęcia będą trwać 5 miesięcy: od czerwca do października 2013
Zajęcia są BEZPŁATNE i odbywać się będą w sali wynajmowanej w Wadowicach, na ul. Legionów 20.

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie, prosimy o kontakt
z koordynatorem projektu p. Barbarą Słaboń, Tel. 518555686,
e-mail fundacja.zapalka@gmail.com barbara.tatar@o2.pl
DOKUMENTY DO POBRANIA:
- formularz zgłoszeniowy;
- kwestionariusz specjalistyczny.