„LEPSZY START-kompleksowe zajęcia terapeutyczne” współfinansowany ze środków otrzymanych w ramach Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.

 

fio „LEPSZY START-kompleksowe zajęcia terapeutyczne”współfinansowany ze środków
otrzymanych w ramach Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.

Fundacja na Rzecz Osób Potrzebujących „ZAPAŁKA”,
działająca w Wadowicach, zaprasza na

BEZPŁATNE ZAJĘCIA DLA DZIECI
NIEPEŁNOSPRAWNYCH

organizowane w ramach projektu „LEPSZY START-kompleksowe zajęcia terapeutyczne” współfinansowany ze środków
otrzymanych w ramach Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.

 

W ramach projektu dla beneficjentów  zorganizowane będą następujące formy wsparcia:

  • Zajęcia indywidualne z pedagogiem
  • Zajęcia indywidualne z logopedą
  • Zajęcia indywidualne z psychologiem;
  •  Rehabilitacja ruchowa;
  • Dogoterapia grupowa (grupy 2osobowe);
  • Zajęcia grupowe z Weroniki Sherborne (2 grupy 6 osobowe)

Główne kryteria uczestnictwa w projekcie:

  1. Miejsce zamieszkania – powiat wadowicki;
  2. Wiek od 0 do 18 lat;
  3. Posiadanie aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności
  4. Wypełnienie dokumentów rekrutacyjnych (Formularza zgłoszeniowego, kwestionariusza specjalistycznego (dokumenty do pobrania poniżej).

Termin zajęć: 01.06.2013 – 30.11.2013

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie proszeni są o kontakt
z koordynatorem projektu: BARBARA SŁABOŃ, tel. 518555686

Biuro projektu: 34-100 Wadowice, ul. Legionów 20,

mail: fundacja.zapalka@gmail.com   www.fundacjazapalka.pl

Wszystkie zajęcia odbywają się w Wadowicach.

DOKUMENTY DO POBRANIA:

- Formularz zgłoszeniowy;

 

- Kwestionariusz Specjalistyczny.