Projekt „AKADEMIA UMYSŁU- grupowe i indywidualne wsparcie terapeutyczne dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej” Projekt zrealizowano przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego.

 

Projekt „AKADEMIA UMYSŁU- grupowe i indywidualne wsparcie terapeutyczne dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej” Projekt zrealizowano przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego.


MAŁOPOLSKA 2

PEFRON

Zakończyła się realizacja projektu „AKADEMIA UMYSŁU II- grupowe i indywidualne wsparcie terapeutyczne dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej”.

Projekt zrealizowano przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego.

                                                                                                                   PEFRON 

MAŁOPOLSKA 2

Projekt umożliwił objęcie opieką terapeutyczną 4 dzieci niepełnosprawnych w wieku od 3 do 18 lat (posiadających orzeczenie o niepełnosprawności). Beneficjenci pochodzili z powiatu: wadowickiego oraz oświęcimskiego. 4 BO skorzystali z trzech form wsparcia, aby terapia była wielopłaszczyznowa i najbardziej efektywna.

Wszystkie założone cele zostały osiągnięte w pełnym wymiarze. Założone cele osiągnięto dzięki podjętym działaniom w ramach zrealizowanego projektu „Akademia umysłu II” – zorganizowanie i przeprowadzenie specjalistycznej terapii w ramach projektu:

  •  Zajęcia indywidualne z infoterapii dla 4 beneficjentów projektu – przeprowadzono 80 godzin zajęć (4os*5h/m-c*4m-ce=80h);
  • Zajęcia indywidualne logopedyczne dla 4 beneficjentów projektu – przeprowadzono 64 godzin zajęć (4os*4h/m-c*4m-ce=64h);
  • Zajęcia grupowe z przystosowania do życia dla 1 grupy 4 osobowej – przeprowadzono 8 godzin zajęć (1gr*2h/m-c*4m-ce=8h);

Dla wszystkich beneficjentów zostały również opracowane Indywidualne/Grupowe Plany Pracy i na ich podstawie były prowadzone zajęcia dla beneficjentów.

Osiągnięto również wszystkie założone w projekcie rezultaty twarde i miękkie.