2018

1. PFRON 2017-2019

2. „Nasze lepsze jutro – rehabilitacja i terapia zajęciowa dzieci i młodzieży niepełnosprawnej z Gminy Wadowice”

3. „Boso przez Powiat Wadowicki - cykl zajęć kulturalno – edukacyjnych dla dzieci dot. ważnych miejsc z naszej okolicy”

4. „Ruch to zdrowie – cykl działań promujących zdrowy styl życia wśród dzieci i młodzieży z  Gminy Wadowice”

5. „Pływamy na Fali - cykl zajęć sportowych z nauki pływania dla dzieci i młodzieży z powiatu wadowickiego”