ZNASZ TY, ZNAM I JA

 

Projekt „ZNASZ TY, ZNAM I JA – CYKL ZAJĘĆ KULTURALNO-EDUKACYJNYCH
 DLA DZIECI DOT. WAŻNYCH OSOBLIWOŚCI Z NASZEJ OKOLICY”
 współfinansowany  ze środków Powiatu Wadowickiego.

 

                                                                        indekszapalka-logo

 

Fundacja „Zapałka” w terminie od 01.04.2017 do 31.10.2017  realizuje projekt „ZNASZ TY, ZNAM I JA – CYKL ZAJĘĆ KULTURALNO-EDUKACYJNYCH
DLA DZIECI DOT. WAŻNYCH OSOBLIWOŚCI Z NASZEJ OKOLICY”
 współfinansowany ze środków Powiatu Wadowickiego.

W ramach zadania, dla 6 beneficjentów zorganizowane będą następujące formy wsparcia:

 • Grupowe zajęcia kulturalno-edukacyjne z pedagogiem – 1 gr. po 6 osoby; 8h/mc dla grupy tj. przeprowadzonych zostanie  8h/mc, w sumie przeprowadzonych zostanie 56h zajęć.

Zajęcia trwają 7 miesięcy od 20.04.2017 do 20.10.2017.

Każda osoba zainteresowana udziałem w projekcie zobowiązana jest do złożenia dokumentów rekrutacyjnych w biurze projektu.

Dokumenty rekrutacyjne:

 1. Formularz zgłoszeniowy
 2. Kwestionariusza osobowego
 3. Deklaracja uczestnictwa w projekcie
 4. Oświadczenie o zgodzie na przewarzanie danych

Kryteria rekrutacyjne:

 • Miejsce zamieszkania – powiat Wadowice,
 • Wiek: od 4 do 16 lat;
 • Wypełnienie i złożenie dokumentów rekrutacyjnych: formularza zgłoszeniowego

 

Rekrutacja będzie przebiegała w trzech etapach:

 • Etap 1 – do poł. Kwietnia 2017 – wypełnienie i złożenie niezbędnych dokumentów, przez rodziców, zainteresowanych uczestnictwem ich podopiecznych w projekcie.
 • Etap 2 – II poł. Kwietnia 2017 – spotkanie komisji rekrutacyjnej i wybór uczestników projektu.
 • Etap 3 – II poł. Kwietnia 2017. – powiadomienie przez koordynatora drogą telefoniczną, wszystkich osób, które zakwalifikowały się do udziału w projekcie.

Zajęcia w ramach projektu są bezpłatne.

 

OSOBY ZAINTERESOWANE, PROSIMY O KONTAKT POD NR TELEFONÓW:

Kom. 518555686

Kom. 530923330

 

DOKUMENTY DO POBRANIA :

1. FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY
2. DEKLARACJA UCZESTNICTWA W PROJEKCIE
3. OŚWIADCZENIE O ZGODZIE NA PRZETWARZANIE DANYCH

 

 

koordynator projektu

 

 

FUNDACJA NA RZECZ OSÓB POTRZEBUJĄCYCH „ZAPAŁKA”
34-100 Wadowice, os. XX-lecia 1
tel. 518555686, 530923330   email fundacja.zapalka@gmail.com    www.fundacjazapalka.pl
NIP 551-258-79-79 REGON 1212833990 KRS 0000358679