pfron

Projekt „SAMODZIELNYM BYĆ I LEPIEJ ŻYĆ–

kompleksowe wsparcie terapeutyczne dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej”
współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

PEFRONzapalka-logo

 

Fundacja na Rzecz Osób Potrzebujących „ZAPAŁKA”

działająca w Wadowicach, zaprasza na

 BEZPŁATNE ZAJĘCIA DLA DZIECI i MŁODZIEŻY NIEPEŁNOSPRAWNEJ

organizowane w ramach projektu  „SAMODZIELNYM BYĆ I LEPIEJ ŻYĆ – kompleksowe wsparcie ter

apeutyczne dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej” współfinansowanego   ze środków Państwowego

Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych” .

 

W ramach projektu dla beneficjentów  zorganizowane będą następujące formy wsparcia:

  • indywidualne zajęcia pedagogiczne
  • indywidualne zajęcia z psychologiem
  • indywidulane zajęcia z logopedą
  • Indywidualne zajęcia rehabilitacyjne na basenie
  • Indywidualne zajęcia rehabilitacyjne w sali
  • Zajęcia grupowe z pedagogiem

 

Termin zajęć w ramach 1 okresu realizacji projektu:
 01.05.2017 DO 31.03.2018

Termin zajęć w ramach 2 okresu realizacji projektu:
 01.04.2017 DO 31.03.2019

 

Główne kryteria uczestnictwa w projekcie:

  • Miejsce zamieszkania –powiat wadowicki, suski bądź oświęcimski;
  • Wiek: od pierwszych miesięcy życia do 18 lat;
  •  Posiadanie orzeczenia o niepełnosprawności;
  • Wypełnienie i złożenie dokumentów rekrutacyjnych: formularza zgłoszeniowego i kwestionariusza specjalistycznego – badającegopotrzeby, problemy dzieci i poziom rozwoju intelektualnego i fizycznego dziecka.

 

Wszystkie organizowane zajęcia dla uczestników projektu są BEZPŁATNE!!!

 

Termin zgłoszeń upływa w dniu  24.04.2017 r.

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie proszeni są o kontakt
z koordynatorem projektu, tel. 518555686

Biuro projektu: 34-100 Wadowice, os. XX-lecia 1
mail: fundacja.zapalka@gmail.com   www.fundacjazapalka.pl
Wszystkie zajęcia odbywają się w Wadowicach.

 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY