2017

1. „SPRAWNIEJSZYM BYĆ- wsparcie rehabilitacyjno-terapeutyczne dla dzieci, młodzieży niepełnosprawnej z Gminy Wadowice”

2. „KROK PO KROKU – zajęcia rewalidacyjne i rehabilitacyjne dla dzieci i młodzieży z Powiatu Wadowickiego”

3. „SAMODZIELNYM BYĆ I LEPIEJ ŻYĆ - kompleksowe wsparcie terapeutyczne dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej”- PFRON

4. „ZNASZ TY, ZNAM I JA - cykl zajęć kulturalno-edukacyjnych dla dzieci dot. ważnych osobliwości z naszej okolicy”

5. ” ĆWICZ BY SAMODZIELNYM BYĆ – zajęcia terapeutyczne dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej z Powiatu Wadowickiego”