Projekt „WSPÓLNA POMOC – Zajęcia terapeutyczne dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej z powiatu wadowickiego” współfinansowany ze środków Powiatu Wadowickiego.

LOGO

Projekt „WSPÓLNA POMOC – Zajęcia terapeutyczne dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej z powiatu wadowickiego”
współfinansowany ze środków Powiatu Wadowickiego.

  

Fundacja „Zapałka” w terminie od 20.02.2015 do 30.06.2015 realizuje projekt „WSPÓLNA POMOC – Zajęcia terapeutyczne dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej z powiatu wadowickiego” współfinansowany ze środków Powiatu Wadowickiego.W ramach zadania, dla 4 beneficjentów zorganizowane będą następujące formy wsparcia:

• Grupowe zajęcia pedagogiczne w systemie „2na1” dla 8 osób – tj. 4 gr. po 2 osoby. W sumie przeprowadzonych zostanie 32h zajęć.

• Indywidualne zajęcia rehabilitacyjne dla 4 osób – W sumie przeprowadzonych zostanie 48 h zajęć rehabilitacyjnych.

• Indywidualne zajęcia logopedyczne dla 4 osób – W sumie przeprowadzonych zostanie 48 h zajęć rehabilitacyjnych.

Zajęcia trwają 4 miesiące od 01.03.2015 do 20.06.2015.

Każda osoba zainteresowana udziałem w projekcie zobowiązana jest do złożenia dokumentów rekrutacyjnych w biurze projektu wraz z orzeczeniem o niepełnosprawności:

Dokumenty rekrutacyjne:

1. Formularz zgłoszeniowy

2. Kwestionariusz specjalistyczny

3. Deklaracja uczestnictwa w projekcie

4. Oświadczenie o zgodzie na przewarzanie danych

Kryteria rekrutacyjne:

• Miejsce zamieszkania – Powiat Wadowice;

• Wiek: od 2 do 24 lat;

• Posiadanie orzeczenia o niepełnosprawności;

• Wypełnienie i złożenie dokumentów rekrutacyjnych: formularza zgłoszeniowego i kwestionariusza specjalistycznego – badającego potrzeby, problemy dzieci i poziom rozwoju intelektualnego i fizycznego dziecka.

Zajęcia w ramach projektu są bezpłatne.

DOKUMENTY DO POBRANIA:

• Formularz zgłoszeniowy;

• Kwestionariusz specjalistyczny

• Deklaracja uczestnictwa w projekcie;

• Oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych.