Projekt „SPOTKANIA Z KULTURĄ- CO WIEM O SWOJEJ OJCZYŹNIE”

LOGO

Projekt  „SPOTKANIA Z KULTURĄ- CO WIEM O SWOJEJ OJCZYŹNIE” dla dzieci z powiatu wadowickiego współfinansowany  ze środków Powiatu Wadowickiego

zapalka-logo

Fundacja „Zapałka” w terminie od 01.05.2015 do 31.10.2015 realizuje projekt „SPOTKANIA Z KULTURĄ- CO WIEM O SWOJEJ OJCZYŹNIE” dla dzieci z powiatu  wadowickiego współfinansowany ze środków Powiatu Wadowickiego.

W ramach zadania, dla 8 beneficjentów zorganizowane będą następujące formy wsparcia:

• Grupowe zajęcia kulturalno-edukacyjne- dla 8 osób tj. 2 grupy po 4 osoby po 6h zajęć  na miesiąc. W sumie przeprowadzonych zostanie 120 h zajęć. Zajęcia trwają 5 miesięcy od 01.06.2015 do 31.10.2015. Każda osoba zainteresowana udziałem w projekcie zobowiązana jest do złożenia dokumentów rekrutacyjnych w biurze projektu wraz z orzeczeniem o niepełnosprawności:

Dokumenty rekrutacyjne:

1. Formularz zgłoszeniowy

2. Kwestionariusz specjalistyczny

3. Deklaracja uczestnictwa w projekcie

4. Oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych

Kryteria rekrutacyjne:

• Miejsce zamieszkania – Powiat Wadowice;

• Wiek: grupa „maluchy”- od 2 do 10 lat,  grupa „starszaki”- od 11 do 16 lat

• pierwszeństwo podczas rekrutacji będą miały dzieci z rodzin wielodzietnych, ubogich, niepełnych oraz niepełnosprawne

• Wypełnienie i złożenie dokumentów rekrutacyjnych: formularza zgłoszeniowego i kwestionariusza specjalistycznego – badającego potrzeby, problemy dzieci i poziom rozwoju intelektualnego i fizycznego dziecka.

Rekrutacja będzie przebiegała w trzech etapach:

-ETAP I- 01.05.2015r.- 21.05.2015r. wypełnianie i złożenie dokumentów rekrutacyjnych przez rodziców, dokumenty należy złożyć w Wadowicach na ul. Legionów 20.

-ETAP II- 22.05.2015.r-25.05.2015r.- spotkanie komisji rekrutacyjnej.

- ETAP III 25.05.2015r.-30.05.2015r.- powiadomienia przez koordynatora droga telefoniczną zakwalifikowanych osób.

Zajęcia w ramach projektu są bezpłatne.

DOKUMENTY DO POBRANIA:

1. Formularz zgłoszeniowy

2. Kwestionariusz specjalistyczny

3. Deklaracja uczestnictwa w projekcie

4. Oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych