Projekt „SPORTOWE WAKACJE- zajęcia sportowe na Orliku w Wadowicach dla dzieci i młodzieży z powiatu wadowickiego” współfinansowany ze środków Powiatu Wadowickiego.

LOGO

Projekt „SPORTOWE WAKACJE- zajęcia sportowe na Orliku w Wadowicach dla dzieci i młodzieży z powiatu wadowickiego” współfinansowany ze środków Powiatu Wadowickiego

zapalka-logo

Fundacja „Zapałka” w terminie od 01.06.2015 do 30.09.2015 realizuje Projekt  „SPORTOWE WAKACJE- zajęcia sportowe na Orliku w Wadowicach dla dzieci i młodzieży z powiatu wadowickiego” współfinansowany  ze środków Powiatu Wadowickiego.

W ramach zadania, dla 8 beneficjentów zorganizowane będą następujące formy wsparcia:

• Grupowe zajęcia sportowo- rekrutacyjne- dla 8 osób- 8h zajęć  na miesiąc. W sumie przeprowadzonych zostanie 16 h zajęć. Zajęcia trwają 2 miesiące od 01.07.2015 do 31.08.2015. Każda osoba zainteresowana udziałem w projekcie zobowiązana jest do złożenia dokumentów rekrutacyjnych w biurze projektu wraz z orzeczeniem o niepełnosprawności:

Dokumenty rekrutacyjne:

1. Formularz zgłoszeniowy,

2. Kwestionariusz specjalistyczny,

3. Deklaracja uczestnictwa w projekcie,

4. Oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych.

Kryteria rekrutacyjne:

• Miejsce zamieszkania – Powiat Wadowice,

•  Wiek: od 4 do 18 lat,

•  Wypełnienie i złożenie dokumentów rekrutacyjnych: formularza zgłoszeniowego i kwestionariusza specjalistycznego – badającego potrzeby, problemy dzieci i poziom rozwoju intelektualnego i fizycznego dziecka,

• Krótka rozmowa rodzica z koordynatorem projektu na temat potrzeb dziecka.

Kryteria dodatkowe przy większej ilości zgłoszeń pierwszeństwo będą miały osoby:

• Zamieszkujące tereny wiejskie Powiatu wadowickiego,

• Osoby niepełnosprawne,

• Osoby z rodzin niepełnych, ubogich, wielodzietnych.

Rekrutacja będzie przebiegała w trzech etapach:

-ETAP I- 01.06.2015r.- 21.06.2015r. wypełnianie i złożenie dokumentów rekrutacyjnych przez rodziców, dokumenty należy złożyć w Wadowicach na ul. Legionów 20.

-ETAP II- 22.06.2015.r-25.06.2015r.- spotkanie komisji rekrutacyjnej.

- ETAP III 25.06.2015r.-30.06.2015r.- powiadomienia przez koordynatora droga telefoniczną zakwalifikowanych osób.

Zajęcia w ramach projektu są bezpłatne.

DOKUMENTY DO POBRANIA:

1. Formularz zgłoszeniowy,

2. Kwestionariusz specjalistyczny,

3. Deklaracja uczestnictwa w projekcie,

4. Oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych.