Projekt Mały Olimpijczyk – integracyjne półkolonie letnie dla dzieci i młodzieży z powiatu wadowickiego” współfinansowany ze środków STAROSTWA POWIATOWEGO w Wadowicach.

LOGO
 
 

 Projekt Mały Olimpijczyk – integracyjne półkolonie   letnie dla dzieci i młodzieży z powiatu wadowickiego”   współfinansowany ze środków STAROSTWA   POWIATOWEGO w Wadowicach.  

zapalka-logo
LOGO

Projekt Mały Olimpijczyk – integracyjne półkolonie   letnie dla dzieci i młodzieży z powiatu wadowickiego”   współfinansowany ze środków STAROSTWA   POWIATOWEGO w Wadowicach.    Fundacja „ZAPAŁKA” od dnia 16.06.2014 realizuje projekt „Mały Olimpijczyk – integracyjne półkolonie letnie dla dzieci i młodzieży z powiatu wadowickiego” współfinansowany ze środków Powiatu Wadowickiego.

W związku z realizacja projektu „Mały olimpijczyk” zorganizowane będą bezpłatne zajęcia rekreacyjno-sportowe dla dzieci na boisku sportowym Orlik Wadowice w terminie wakacyjny od 01.07.2014 do 31.08.2014.

Zapraszamy zainteresowane osoby do udziału w projekcie.

Aby wziąć udział w bezpłatnych zajęciach organizowanych za boisku sportowym Orlik Wadowice należy zgłosić się do biura projektu (ul. Legionów 20, w godz. pracy biura) oraz wypełnić dokumenty rekrutacyjne.

Informacje udzielane sa również pod nr tel. 530-923-330 ora 518-555-686.

Kryteria rekrutacyjne:

• Miejsce zamieszkania –Powiat wadowicki;

• Wiek: od 4 do 18 lat;

• Wypełnienie i złożenie dokumentów rekrutacyjnych: formularza zgłoszeniowego;

• Krótka rozmowa koordynatora projektu z rodzicem potencjalnego uczestnika projektu na temat potrzeb dziecka.

Przy większej ilości zgłoszeń pierwszeństwo będą miały osoby:

• Zamieszkujące tereny wiejskie Powiatu wadowickiego

• Osoby niepełnosprawne;

• Osoby z rodzin niepełnych, ubogich, wielodzietnych

Głównym celem projektu jest:

• Promowanie aktywnego wypoczynku i zdrowego trybu spędzania wolnego czasu;

• Rozwijanie zainteresowań sportowych;

• Wyrównanie szans dzieci niezależnie od miejsca zamieszkania (miasto/wieś) statusu materialnego, stanu zdrowia (dziecko zdrowe/niepełnosprawne);

• Wszechstronny rozwój fizyczny;

Zajęcia w ramach projektu są BEZPŁATNE!!!

DOKUMENTY DO POBRANIA:
Formularz zgłoszeniowy;
Deklaracja uczestnictwa w projekcie;
Oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych.