Projekt „ĆWICZĘ, MYŚLĘ, DZIAŁAM – zajęcia dla dzieci niepełnosprawnych w okresie 0-6 lat” współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

PEFRON
 
 

 Projekt „ĆWICZĘ, MYŚLĘ, DZIAŁAM – zajęcia dla dzieci niepełnosprawnych w okresie 0-6 lat”   współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.  

zapalka-logo

 

PEFRON

Projekt „ĆWICZĘ, MYŚLĘ, DZIAŁAM – zajęcia dla dzieci niepełnosprawnych w okresie 0-6 lat”   współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.  Projekt „ĆWICZĘ, MYŚLĘ, DZIAŁAM – zajęcia dla dzieci niepełnosprawnych w okresie 0-6 lat” współfinansowany ześrodków Państwowego Funduszu Rehabilitacji

 

Fundacja „ZAPAŁKA” od dnia 16.06.2014 realizuje projekt „ĆWICZĘ, MYŚLĘ, DZIAŁAM – zajęcia dla dzieci niepełnosprawnych w okresie 0-6 lat” współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

W związku z realizacja projektu „ĆWICZĘ, MYŚLĘ, DZIAŁAM” zorganizowane będą bezpłatne zajęcia dla dzieci w terminie od 01.07.2014 do 31.10.2014.

Zajęcia                                              Prowadzący                                                       Wymiar zajęć

zajęcia indywidualne

z pedagogiem w Sali                   ANNA SKOWRON                                                   6os.*3h*4mc=72h

Doświadczenia Świata

 

zajęcia grupowe

z pedagogiem                               JOANNA LEŚNIAK                                               2gr.*3h*4mc=24h

z Muzykoterapii

 

zajęcia indywidualne

z rehabilitantem z Terapii       JUSTYNA WYSOGLĄD                                         6os.*3h*4mc=72h

Ruchem

 

zajęcia grupowe

z logopedą                                      TWARÓG BARBARA                                             3gr.*4h*4mc=48h

w systemie „2na1”

 

zajęcia grupowe z

dogoterapeutą w                          MAGDALENA PAMUŁA                                     3gr.*3h*4mc=36h

systemie „2na1”

 

 

Zapraszamy zainteresowane osoby do udziału w projekcie.

Aby wziąć udział w bezpłatnych zajęciach rehabilitacyjnych należy zgłosić się do biura

projektu (ul. Legionów 20, w godz. pracy biura) oraz wypełnić dokumenty rekrutacyjne.

Informacje udzielane sa również pod nr tel. 530-923-330 ora 518-555-686.

 

Kryteria rekrutacyjne:

• Miejsce zamieszkania – powiat wadowicki;

• Wiek: od pierwszych miesięcy życia do 6 lat;

• Posiadanie orzeczenia o niepełnosprawności;

• Posiadanie opinii o potrzebie wczesnego wspomagania;

• Wypełnienie i złożenie dokumentów rekrutacyjnych: formularza zgłoszeniowego i kwestionariusza specjalistycznego

 

Zajęcia w ramach projektu są BEZPŁATNE!!!

DOKUMENTY DO POBRANIA:
Formularz zgłoszeniowy;
Kwestionariusz Specjalistyczny;
Deklaracja uczestnictwa w projekcie;
Oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych.