„AKADEMIA UMYSŁU- grupowe i indywidualne wsparcie terapeutyczne dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej” realizowany przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego

 

PEFRON
 
 
 
Projekt „AKADEMIA UMYSŁU- grupowe i indywidualne wsparcie terapeutyczne dla dzieci
i młodzieży niepełnosprawnej” współfinansowany ze będących w dyspozycji Województwa Małopolskiego.
                                                                                                                
MAŁOPOLSKA 2

Projekt „AKADEMIA UMYSŁU- grupowe i indywidualne wsparcie terapeutyczne dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej” współfinansowany ze będących w dyspozycji Województwa Małopolskiego.

Fundacja na Rzecz Osób Potrzebujących „ZAPAŁKA” zaprasza Dzieci i Młodzież niepełnosprawną oraz Rodziców do wzięcia udziału w projekcie „AKADEMIA UMYSŁU - grupowe i indywidualne wsparcie terapeutyczne dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej”.

Termin realizacji: 18.06.2013 Projekt jest współfinansowany ze środków PFRON będących w dyspozycji Województwa Małopolskiego.

Termin organizacji zajęć dla BO - 01.07.2013 – 31.10.2013
W ramach projektu zorganizowane zostaną zajęcia dla 8 BO:
- Grupowe zajęcia w systemie „2na1” z infoterapii dla 8 BO;
- Indywidualne zajęcia logopedyczne dla 8 BO
Projekt adresowany jest do grupy 8 osób z grona dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, chorych w wieku od 2 do 20 lat
(posiadających orzeczenie o niepełnosprawności), różnymi schorzeniami i najbardziej potrzebujących wsparcia terapeutycznego.

BO pochodzić mogą z powiatu: wadowickiego, suskiego oraz oświęcimskiego.
W ramach projektu Fundacja oferuje:
· Grupowe zajęcia w systemie „2na1” z infoterapii dla 8 BO;
· Indywidualne zajęcia logopedyczne dla 8 BO

BO który będzie chciał uczestniczy uczestniczyć w zajęciach będzie musiał spełniać pewne kryteria rekrutacyjne.
Kryteria rekrutacyjne:
· Miejsce zamieszkania –powiat wadowicki, suski bądź oświęcimski;
· Wiek od 2 do 20 lat
· Posiadanie orzeczenia o niepełnosprawności.

Wypełnienie formularza zgłoszeniowego (Formularz zawierać będzie m.in. dane personalne zgłaszanego dziecka, oświadczenie odpowiedzialności karnej, deklarację wyboru zajęć datę i podpis osoby wypełniającej).

Wypełnienie kwestionariusza specjalistycznego - badającego potrzeby, problemy dzieci i poziom rozwoju intelektualnego i fizycznego. M.in. podstawie tego kwestionariusza specjaliści wybiorą grupę docelową projektu.

Główny cel projektu: wyrównywanie braków rozwojowych, edukacyjnych u grupy dzieci i młodzieży, objętych projektem, w wieku od 2 do lat 20 oraz zwiększenie dostępności i poprawa jakości usług terapeutyczno - rehabilitacyjnych świadczonych przez Fundację „ZAPAŁKA” dla najbardziej potrzebujących.  Ponadto zadanie umożliwi nabywanie, rozwijanie umiejętności sprawnego komunikowania się z otoczeniem osób z niepełną sprawnością i chorych, usprawnianie i wspieranie funkcjonowanie osób z autyzmem i z niepełnosprawnością intelektualną w różnych rolach społecznych i w różnych środowiskach.

Cele szczegółowe:
· Wyrównywanie braków rozwojowych i edukacyjnych poprzez zajęcia pedagogiczne z infoterapii;

· Wyrównywanie opóźnień w mowie w celu poprawnej komunikacji językowej poprzez zajęcia logopedyczne;

· Przygotowanie oraz implementacja Indywidualnych/Grupowych Planów Pracy dla objętych projektem dzieci w celu wzmocnienia ich   potencjału zdrowotnego (uwzględnienie potrzeb fizycznych i psychicznych),

· Wzrost integracji beneficjentów projektów.

 

Termin zajęć: 01.07.2013 – 31.10.2013

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie proszeni są o kontakt z koordynatorem projektu: BARBARA SŁABOŃ, tel. 518555686

Biuro projektu: 34-100 Wadowice, ul. Legionów 20,

mail: fundacja.zapalka@gmail.com www.fundacjazapalka.pl

Wszystkie zajęcia są bezpłatne i odbywają się w Wadowicach.

DOKUMENTY DO POBRANIA:
1. Formularz zgłoszeniowy;
2. Kwestionariusz Specjalistyczny;
3. Deklaracja uczestnictwa w projekcie;
4. Oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych.