2015

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego z dziłalności Fundacji na Rzecz Osób Potrzebujących „ZAPAŁKA” za rok 2015. Sprawozdanie merytoryczne z działalności Fundacji w roku 2015 sporządzone zgodnie z rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 08 maja 2001r. w sprawie ramowego zakresu sprawozdania z działalności fundacji. Rachunek wyników finansowych za rok 2015. Bilans 2015 Informacje uzupełniające do bilansu 2015 [...]

2010

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego z działalności Fundacji na Rzecz Osób Potrzebujących „Zapałka” za rok 2010 Sprawozdanie merytoryczne z działalności Fundacji w roku 2010 sporządzone zgodnie z rozporządzeniem  Ministra Sprawiedliwości  z dnia 08 maja 2001r. w sprawie ramowego zakresu sprawozdania działalności fundacji. Sprawozdanie merytoryczne z działalności Fundacji na Rzecz Osób Potrzebujących „Zapałka” za rok 2010 Rachunek [...]

2011

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego z działalności Fundacji na Rzecz Osób Potrzebujących „Zapałka” za rok 2011. Sprawozdanie merytoryczne z działalności Fundacji w roku 2011 sporządzone zgodnie z rozporządzeniem  Ministra Sprawiedliwości  z dnia 08 maja 2001r. w sprawie ramowego zakresu sprawozdania z działalności fundacji. Rachunek wyników 2011 Bilans 2011 Informacje dodatkowe 2011  

2012

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego z działalności Fundacji na Rzecz Osób Potrzebujących „Zapałka” za rok 2012. Sprawozdanie merytoryczne z działalności Fundacji w roku 2012 sporządzone zgodnie z rozporządzeniem  Ministra Sprawiedliwości  z dnia 08 maja 2001r. w sprawie ramowego zakresu sprawozdania z działalności fundacji. Rachunek wyników 2012 Bilans 2012 Informacje dodatkowe 2012

2013

Sprawozdanie merytoryczne z działalności Fundacji w roku 2013 sporządzone zgodnie z rozporządzeniem  Ministra Sprawiedliwości  z dnia 08 maja 2001r. w sprawie ramowego zakresu sprawozdania z działalności fundacji. Rachunek wyników 2013 Bilans 2013 Informacje dodatkowe 2013  

2014

Sprawozdanie merytoryczne z działalności Fundacji w roku 2014 sporządzone zgodnie z rozporządzeniem  Ministra Sprawiedliwości  z dnia 08 maja 2001r. w sprawie ramowego zakresu sprawozdania z działalności fundacji. Rachunek wyników 2014. Bilans 2014 Informacje dodatkowe 2014