Projekt „START BEZ BARIER – kompleksowe zajęcia z integracji i rehabilitacji dla osób niepełnosprawnych” współfinansowany ze środków GMINY WADOWICE

wadowice

Projekt „START BEZ BARIER – kompleksowe zajęciaz integracji i rehabilitacji dla osób niepełnosprawnych”współfinansowany ze środków GMINY WADOWICE

zapalka-logo

Fundacja „Zapałka” w terminie od 01.03.2015 do 30.09.2015 realizuje projekt „START BEZ BARIER – kompleksowe zajęcia z integracji i rehabilitacji dla osób niepełnosprawnych” współfinansowany ze środków GMINY WADOWICE.

W ramach zadania, dla 4 beneficjentów zorganizowane będą następujące formy wsparcia:

• Indywidualne zajęcia pedagogiczne– dla 4 osób po 4h zajęć na miesiąc . W sumie przeprowadzonych zostanie 96h zajęć.

• Indywidualne zajęcia rehabilitacyjne dla 4 osób – dla 4 osób po 3h zajęć na miesiąc. W sumie przeprowadzonych zostanie 72 h zajęć.

• Indywidualne zajęcia logopedyczne dla 4 osób – dla 4 osób po 3h zajęć na miesiąc. W sumie przeprowadzonych zostanie 72 h zajęć .

• Grupowe zajęcia z Arteterapii- dla 4 osób tj. 2 grupy po 2 osoby po 3h zajęć na miesiąc. W sumie przeprowadzonych zostanie 36 h zajęć .

Zajęcia trwają 6 miesięcy od 20.03.2015 do 31.08.2015.

Każda osoba zainteresowana udziałem w projekcie zobowiązana jest do złożenia dokumentów rekrutacyjnych w biurze projektu wraz z orzeczeniem o niepełnosprawności:

Dokumenty rekrutacyjne:

1. Formularz zgłoszeniowy

2. Kwestionariusz specjalistyczny

3. Deklaracja uczestnictwa w projekcie

4. Oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych

Kryteria rekrutacyjne:

• Miejsce zamieszkania – Gmina Wadowice;

• Wiek: od pierwszych miesięcy życia do 18 lat;

• Posiadanie orzeczenia o niepełnosprawności;

• Wypełnienie i złożenie dokumentów rekrutacyjnych: formularza zgłoszeniowego i kwestionariusza specjalistycznego – badającego potrzeby, problemy dzieci i poziom rozwoju intelektualnego i fizycznego dziecka.

Zajęcia w ramach projektu są bezpłatne.

DOKUMENTY DO POBRANIA:
1. Formularz zgłoszeniowy

2. Kwestionariusz specjalistyczny

 

 

 

Projekt „WSPÓLNA POMOC – Zajęcia terapeutyczne dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej z powiatu wadowickiego” współfinansowany ze środków Powiatu Wadowickiego.

LOGO

Projekt „WSPÓLNA POMOC – Zajęcia terapeutyczne dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej z powiatu wadowickiego”
współfinansowany ze środków Powiatu Wadowickiego.

  

Fundacja „Zapałka” w terminie od 20.02.2015 do 30.06.2015 realizuje projekt „WSPÓLNA POMOC – Zajęcia terapeutyczne dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej z powiatu wadowickiego” współfinansowany ze środków Powiatu Wadowickiego.W ramach zadania, dla 4 beneficjentów zorganizowane będą następujące formy wsparcia:

• Grupowe zajęcia pedagogiczne w systemie „2na1” dla 8 osób – tj. 4 gr. po 2 osoby. W sumie przeprowadzonych zostanie 32h zajęć.

• Indywidualne zajęcia rehabilitacyjne dla 4 osób – W sumie przeprowadzonych zostanie 48 h zajęć rehabilitacyjnych.

• Indywidualne zajęcia logopedyczne dla 4 osób – W sumie przeprowadzonych zostanie 48 h zajęć rehabilitacyjnych.

Zajęcia trwają 4 miesiące od 01.03.2015 do 20.06.2015.

Każda osoba zainteresowana udziałem w projekcie zobowiązana jest do złożenia dokumentów rekrutacyjnych w biurze projektu wraz z orzeczeniem o niepełnosprawności:

Dokumenty rekrutacyjne:

1. Formularz zgłoszeniowy

2. Kwestionariusz specjalistyczny

3. Deklaracja uczestnictwa w projekcie

4. Oświadczenie o zgodzie na przewarzanie danych

Kryteria rekrutacyjne:

• Miejsce zamieszkania – Powiat Wadowice;

• Wiek: od 2 do 24 lat;

• Posiadanie orzeczenia o niepełnosprawności;

• Wypełnienie i złożenie dokumentów rekrutacyjnych: formularza zgłoszeniowego i kwestionariusza specjalistycznego – badającego potrzeby, problemy dzieci i poziom rozwoju intelektualnego i fizycznego dziecka.

Zajęcia w ramach projektu są bezpłatne.

DOKUMENTY DO POBRANIA:

• Formularz zgłoszeniowy;

• Kwestionariusz specjalistyczny

• Deklaracja uczestnictwa w projekcie;

• Oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych.

 

Projekt „UWIERZ W SIEBIE – integracja, edukacja, rehabilitacja dzieci” współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu RehabilitacjiOsób Niepełnosprawnych.

PEFRON

 Projekt „UWIERZ W SIEBIE – integracja, edukacja, rehabilitacja dzieci” współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu RehabilitacjiOsób Niepełnosprawnych.

  

zapalka-logo

 

PEFRON

Projekt „UWIERZ W SIEBIE – integracja, edukacja, rehabilitacja dzieci” współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu RehabilitacjiOsób Niepełnosprawnych.

  

Fundacja „ZAPAŁKA” od dnia 16.06.2014 realizuje projekt „UWIERZ W SIEBIE – integracja, edukacja, rehabilitacja dzieci” współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Read more »

Projekt Mały Olimpijczyk – integracyjne półkolonie letnie dla dzieci i młodzieży z powiatu wadowickiego” współfinansowany ze środków STAROSTWA POWIATOWEGO w Wadowicach.

LOGO
 
 

 Projekt Mały Olimpijczyk – integracyjne półkolonie   letnie dla dzieci i młodzieży z powiatu wadowickiego”   współfinansowany ze środków STAROSTWA   POWIATOWEGO w Wadowicach.  

zapalka-logo
LOGO

Projekt Mały Olimpijczyk – integracyjne półkolonie   letnie dla dzieci i młodzieży z powiatu wadowickiego”   współfinansowany ze środków STAROSTWA   POWIATOWEGO w Wadowicach.    Fundacja „ZAPAŁKA” od dnia 16.06.2014 realizuje projekt „Mały Olimpijczyk – integracyjne półkolonie letnie dla dzieci i młodzieży z powiatu wadowickiego” współfinansowany ze środków Powiatu Wadowickiego.

W związku z realizacja projektu „Mały olimpijczyk” zorganizowane będą bezpłatne zajęcia rekreacyjno-sportowe dla dzieci na boisku sportowym Orlik Wadowice w terminie wakacyjny od 01.07.2014 do 31.08.2014.

Read more »

Projekt „ĆWICZĘ, MYŚLĘ, DZIAŁAM – zajęcia dla dzieci niepełnosprawnych w okresie 0-6 lat” współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

PEFRON
 
 

 Projekt „ĆWICZĘ, MYŚLĘ, DZIAŁAM – zajęcia dla dzieci niepełnosprawnych w okresie 0-6 lat”   współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.  

zapalka-logo

 

PEFRON

Projekt „ĆWICZĘ, MYŚLĘ, DZIAŁAM – zajęcia dla dzieci niepełnosprawnych w okresie 0-6 lat”   współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.  Projekt „ĆWICZĘ, MYŚLĘ, DZIAŁAM – zajęcia dla dzieci niepełnosprawnych w okresie 0-6 lat” współfinansowany ześrodków Państwowego Funduszu Rehabilitacji

 

Fundacja „ZAPAŁKA” od dnia 16.06.2014 realizuje projekt „ĆWICZĘ, MYŚLĘ, DZIAŁAM – zajęcia dla dzieci niepełnosprawnych w okresie 0-6 lat” współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Read more »

Projekt „POMAGAM JA, POMAGASZ TY – kompleksowe wsparcie osób niepełnosprawnych w prawidłowym funkcjonowaniu w społeczeństwie”

Projekt zrealizowano przy wsparciu finansowym  ze środków PFRON
będących w dyspozycji Województ

wa Małopolskiego.

Projekt „RAZEM MOŻEMY WIĘCEJ – kompleksowy program wsparcia dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej” współfinansowany jest ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w okresie od 01.01.2014 do 31.03.2017.

 

PEFRON
 
 

 Projekt „RAZEM MOŻEMY WIĘCEJ – kompleksowy program wsparcia dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej”

współfinansowany jest ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w okresie od 01.01.2014 do 31.03.2017.

                                    

zapalka-logo

Read more »

„AKADEMIA UMYSŁU- grupowe i indywidualne wsparcie terapeutyczne dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej” realizowany przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego

 

PEFRON
 
 
 
Projekt „AKADEMIA UMYSŁU- grupowe i indywidualne wsparcie terapeutyczne dla dzieci
i młodzieży niepełnosprawnej” współfinansowany ze będących w dyspozycji Województwa Małopolskiego.
                                                                                                                
MAŁOPOLSKA 2

Projekt „AKADEMIA UMYSŁU- grupowe i indywidualne wsparcie terapeutyczne dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej” współfinansowany ze będących w dyspozycji Województwa Małopolskiego.

Fundacja na Rzecz Osób Potrzebujących „ZAPAŁKA” zaprasza Dzieci i Młodzież niepełnosprawną oraz Rodziców do wzięcia udziału w projekcie „AKADEMIA UMYSŁU - grupowe i indywidualne wsparcie terapeutyczne dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej”.

Read more »

„LEPSZY START-kompleksowe zajęcia terapeutyczne” współfinansowany ze środków otrzymanych w ramach Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.

 

fio „LEPSZY START-kompleksowe zajęcia terapeutyczne”współfinansowany ze środków
otrzymanych w ramach Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.

Fundacja na Rzecz Osób Potrzebujących „ZAPAŁKA”,
działająca w Wadowicach, zaprasza na

BEZPŁATNE ZAJĘCIA DLA DZIECI
NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Read more »

Projekt „KOLOROWA AKADEMIA” Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

 

PEFRON Projekt „KOLOROWA AKADEMIA” Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

 

Projekt „KOLOROWA AKADEMIA” Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Fundacja na Rzecz Osób Potrzebujących „ZAPAŁKA” zaprasza Dzieci niepełnosprawne oraz Rodziców do wzięcia udziału w projekcie
„KOLOROWA AKADEMIA młodzieży niepełnosprawnej z terenu powiatu wadowickiego”

Projekt realizowany jest ze środków PFRON.

W ramach zadania oferujemy:
- Indywidualna terapia pedagogiczna – dla 6 dzieci;
- Grupowe zajęcia z Arteterapii – dla 6 dzieci;
- Rehabilitacja– dla 4 dzieci; Read more »

« Previous Entries