Projekt „AKADEMIA UMYSŁU- grupowe i indywidualne wsparcie terapeutyczne dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej” Projekt zrealizowano przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego.

 

Projekt „AKADEMIA UMYSŁU- grupowe i indywidualne wsparcie terapeutyczne dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej” Projekt zrealizowano przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego.

MAŁOPOLSKA 2

PEFRON

Projekt „AKADEMIA UMYSŁU II- grupowe i indywidualne wsparcie terapeutyczne dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej” współfinansowany ze środków PFRON będących w dyspozycji Województwa Małopolskiego.

Fundacja na Rzecz Osób Potrzebujących „ZAPAŁKA” zaprasza Dzieci i Młodzież niepełnosprawną oraz Rodziców do wzięcia udziału w projekcie „AKADEMIA UMYSŁU II- grupowe i indywidualne wsparcie terapeutyczne dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej”.

                                                                                                                   PEFRON 

MAŁOPOLSKA 2

Projekt zrealizowano przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego.

Termin realizacji: 22.06.2015 – 15.11.2015 r.

Termin organizacji zajęć dla BO- 01.07.2015 – 31.10.2015

Projekt ten jest skierowany jest do osób w przedziale wiekowym od 3 do 18 roku życia posiadające orzeczenie o niepełnosprawności (Komisja Rekrutacyjna wybierze 4 beneficjentów) z terenu powiatu wadowickiego i oświęcimskiego. Każdy beneficjent będzie uczestniczył w: Read more »

Projekt „AKADEMIA UMYSŁU- grupowe i indywidualne wsparcie terapeutyczne dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej” Projekt zrealizowano przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego.

 

Projekt „AKADEMIA UMYSŁU- grupowe i indywidualne wsparcie terapeutyczne dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej” Projekt zrealizowano przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego.


MAŁOPOLSKA 2

PEFRON

Zakończyła się realizacja projektu „AKADEMIA UMYSŁU II- grupowe i indywidualne wsparcie terapeutyczne dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej”.

Projekt zrealizowano przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego.

                                                                                                                   PEFRON 

MAŁOPOLSKA 2

Projekt umożliwił objęcie opieką terapeutyczną 4 dzieci niepełnosprawnych w wieku od 3 do 18 lat (posiadających orzeczenie o niepełnosprawności). Beneficjenci pochodzili z powiatu: wadowickiego oraz oświęcimskiego. 4 BO skorzystali z trzech form wsparcia, aby terapia była wielopłaszczyznowa i najbardziej efektywna. Read more »

Projekt „SPOTKANIA Z KULTURĄ- CO WIEM O SWOJEJ OJCZYŹNIE”

LOGO

Projekt  „SPOTKANIA Z KULTURĄ- CO WIEM O SWOJEJ OJCZYŹNIE” dla dzieci z powiatu wadowickiego współfinansowany  ze środków Powiatu Wadowickiego

zapalka-logo

Fundacja „Zapałka” w terminie od 01.05.2015 do 31.10.2015 realizuje projekt „SPOTKANIA Z KULTURĄ- CO WIEM O SWOJEJ OJCZYŹNIE” dla dzieci z powiatu  wadowickiego współfinansowany ze środków Powiatu Wadowickiego.

W ramach zadania, dla 8 beneficjentów zorganizowane będą następujące formy wsparcia:

• Grupowe zajęcia kulturalno-edukacyjne- dla 8 osób tj. 2 grupy po 4 osoby po 6h zajęć  na miesiąc. W sumie przeprowadzonych zostanie 120 h zajęć. Zajęcia trwają 5 miesięcy od 01.06.2015 do 31.10.2015. Każda osoba zainteresowana udziałem w projekcie zobowiązana jest do złożenia dokumentów rekrutacyjnych w biurze projektu wraz z orzeczeniem o niepełnosprawności:

Dokumenty rekrutacyjne:

1. Formularz zgłoszeniowy

2. Kwestionariusz specjalistyczny

3. Deklaracja uczestnictwa w projekcie

4. Oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych

Kryteria rekrutacyjne:

• Miejsce zamieszkania – Powiat Wadowice;

• Wiek: grupa „maluchy”- od 2 do 10 lat,  grupa „starszaki”- od 11 do 16 lat

• pierwszeństwo podczas rekrutacji będą miały dzieci z rodzin wielodzietnych, ubogich, niepełnych oraz niepełnosprawne

• Wypełnienie i złożenie dokumentów rekrutacyjnych: formularza zgłoszeniowego i kwestionariusza specjalistycznego – badającego potrzeby, problemy dzieci i poziom rozwoju intelektualnego i fizycznego dziecka.

Rekrutacja będzie przebiegała w trzech etapach:

-ETAP I- 01.05.2015r.- 21.05.2015r. wypełnianie i złożenie dokumentów rekrutacyjnych przez rodziców, dokumenty należy złożyć w Wadowicach na ul. Legionów 20.

-ETAP II- 22.05.2015.r-25.05.2015r.- spotkanie komisji rekrutacyjnej.

- ETAP III 25.05.2015r.-30.05.2015r.- powiadomienia przez koordynatora droga telefoniczną zakwalifikowanych osób.

Zajęcia w ramach projektu są bezpłatne.

DOKUMENTY DO POBRANIA:

1. Formularz zgłoszeniowy

2. Kwestionariusz specjalistyczny

3. Deklaracja uczestnictwa w projekcie

4. Oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych

 

 

Projekt „SPORTOWE WAKACJE- zajęcia sportowe na Orliku w Wadowicach dla dzieci i młodzieży z powiatu wadowickiego” współfinansowany ze środków Powiatu Wadowickiego.

LOGO

Projekt „SPORTOWE WAKACJE- zajęcia sportowe na Orliku w Wadowicach dla dzieci i młodzieży z powiatu wadowickiego” współfinansowany ze środków Powiatu Wadowickiego

zapalka-logo

Fundacja „Zapałka” w terminie od 01.06.2015 do 30.09.2015 realizuje Projekt  „SPORTOWE WAKACJE- zajęcia sportowe na Orliku w Wadowicach dla dzieci i młodzieży z powiatu wadowickiego” współfinansowany  ze środków Powiatu Wadowickiego. Read more »

Projekt „START BEZ BARIER – kompleksowe zajęcia z integracji i rehabilitacji dla osób niepełnosprawnych” współfinansowany ze środków GMINY WADOWICE

wadowice

Projekt „START BEZ BARIER – kompleksowe zajęciaz integracji i rehabilitacji dla osób niepełnosprawnych”współfinansowany ze środków GMINY WADOWICE

zapalka-logo

Fundacja „Zapałka” w terminie od 01.03.2015 do 30.09.2015 realizuje projekt „START BEZ BARIER – kompleksowe zajęcia z integracji i rehabilitacji dla osób niepełnosprawnych” współfinansowany ze środków GMINY WADOWICE.

W ramach zadania, dla 4 beneficjentów zorganizowane będą następujące formy wsparcia:

• Indywidualne zajęcia pedagogiczne– dla 4 osób po 4h zajęć na miesiąc . W sumie przeprowadzonych zostanie 96h zajęć.

• Indywidualne zajęcia rehabilitacyjne dla 4 osób – dla 4 osób po 3h zajęć na miesiąc. W sumie przeprowadzonych zostanie 72 h zajęć.

• Indywidualne zajęcia logopedyczne dla 4 osób – dla 4 osób po 3h zajęć na miesiąc. W sumie przeprowadzonych zostanie 72 h zajęć .

• Grupowe zajęcia z Arteterapii- dla 4 osób tj. 2 grupy po 2 osoby po 3h zajęć na miesiąc. W sumie przeprowadzonych zostanie 36 h zajęć .

Zajęcia trwają 6 miesięcy od 20.03.2015 do 31.08.2015.

Każda osoba zainteresowana udziałem w projekcie zobowiązana jest do złożenia dokumentów rekrutacyjnych w biurze projektu wraz z orzeczeniem o niepełnosprawności:

Dokumenty rekrutacyjne:

1. Formularz zgłoszeniowy

2. Kwestionariusz specjalistyczny

3. Deklaracja uczestnictwa w projekcie

4. Oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych

Kryteria rekrutacyjne:

• Miejsce zamieszkania – Gmina Wadowice;

• Wiek: od pierwszych miesięcy życia do 18 lat;

• Posiadanie orzeczenia o niepełnosprawności;

• Wypełnienie i złożenie dokumentów rekrutacyjnych: formularza zgłoszeniowego i kwestionariusza specjalistycznego – badającego potrzeby, problemy dzieci i poziom rozwoju intelektualnego i fizycznego dziecka.

Zajęcia w ramach projektu są bezpłatne.

DOKUMENTY DO POBRANIA:
1. Formularz zgłoszeniowy

2. Kwestionariusz specjalistyczny

 

 

 

Projekt „WSPÓLNA POMOC – Zajęcia terapeutyczne dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej z powiatu wadowickiego” współfinansowany ze środków Powiatu Wadowickiego.

LOGO

Projekt „WSPÓLNA POMOC – Zajęcia terapeutyczne dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej z powiatu wadowickiego”
współfinansowany ze środków Powiatu Wadowickiego.

  

Fundacja „Zapałka” w terminie od 20.02.2015 do 30.06.2015 realizuje projekt „WSPÓLNA POMOC – Zajęcia terapeutyczne dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej z powiatu wadowickiego” współfinansowany ze środków Powiatu Wadowickiego.W ramach zadania, dla 4 beneficjentów zorganizowane będą następujące formy wsparcia:

• Grupowe zajęcia pedagogiczne w systemie „2na1” dla 8 osób – tj. 4 gr. po 2 osoby. W sumie przeprowadzonych zostanie 32h zajęć.

• Indywidualne zajęcia rehabilitacyjne dla 4 osób – W sumie przeprowadzonych zostanie 48 h zajęć rehabilitacyjnych.

• Indywidualne zajęcia logopedyczne dla 4 osób – W sumie przeprowadzonych zostanie 48 h zajęć rehabilitacyjnych.

Zajęcia trwają 4 miesiące od 01.03.2015 do 20.06.2015.

Każda osoba zainteresowana udziałem w projekcie zobowiązana jest do złożenia dokumentów rekrutacyjnych w biurze projektu wraz z orzeczeniem o niepełnosprawności:

Dokumenty rekrutacyjne:

1. Formularz zgłoszeniowy

2. Kwestionariusz specjalistyczny

3. Deklaracja uczestnictwa w projekcie

4. Oświadczenie o zgodzie na przewarzanie danych

Kryteria rekrutacyjne:

• Miejsce zamieszkania – Powiat Wadowice;

• Wiek: od 2 do 24 lat;

• Posiadanie orzeczenia o niepełnosprawności;

• Wypełnienie i złożenie dokumentów rekrutacyjnych: formularza zgłoszeniowego i kwestionariusza specjalistycznego – badającego potrzeby, problemy dzieci i poziom rozwoju intelektualnego i fizycznego dziecka.

Zajęcia w ramach projektu są bezpłatne.

DOKUMENTY DO POBRANIA:

• Formularz zgłoszeniowy;

• Kwestionariusz specjalistyczny

• Deklaracja uczestnictwa w projekcie;

• Oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych.

 

Projekt „UWIERZ W SIEBIE – integracja, edukacja, rehabilitacja dzieci” współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu RehabilitacjiOsób Niepełnosprawnych.

PEFRON

 Projekt „UWIERZ W SIEBIE – integracja, edukacja, rehabilitacja dzieci” współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu RehabilitacjiOsób Niepełnosprawnych.

  

zapalka-logo

 

PEFRON

Projekt „UWIERZ W SIEBIE – integracja, edukacja, rehabilitacja dzieci” współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu RehabilitacjiOsób Niepełnosprawnych.

  

Fundacja „ZAPAŁKA” od dnia 16.06.2014 realizuje projekt „UWIERZ W SIEBIE – integracja, edukacja, rehabilitacja dzieci” współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Read more »

Projekt Mały Olimpijczyk – integracyjne półkolonie letnie dla dzieci i młodzieży z powiatu wadowickiego” współfinansowany ze środków STAROSTWA POWIATOWEGO w Wadowicach.

LOGO
 
 

 Projekt Mały Olimpijczyk – integracyjne półkolonie   letnie dla dzieci i młodzieży z powiatu wadowickiego”   współfinansowany ze środków STAROSTWA   POWIATOWEGO w Wadowicach.  

zapalka-logo
LOGO

Projekt Mały Olimpijczyk – integracyjne półkolonie   letnie dla dzieci i młodzieży z powiatu wadowickiego”   współfinansowany ze środków STAROSTWA   POWIATOWEGO w Wadowicach.    Fundacja „ZAPAŁKA” od dnia 16.06.2014 realizuje projekt „Mały Olimpijczyk – integracyjne półkolonie letnie dla dzieci i młodzieży z powiatu wadowickiego” współfinansowany ze środków Powiatu Wadowickiego.

W związku z realizacja projektu „Mały olimpijczyk” zorganizowane będą bezpłatne zajęcia rekreacyjno-sportowe dla dzieci na boisku sportowym Orlik Wadowice w terminie wakacyjny od 01.07.2014 do 31.08.2014.

Read more »

Projekt „ĆWICZĘ, MYŚLĘ, DZIAŁAM – zajęcia dla dzieci niepełnosprawnych w okresie 0-6 lat” współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

PEFRON
 
 

 Projekt „ĆWICZĘ, MYŚLĘ, DZIAŁAM – zajęcia dla dzieci niepełnosprawnych w okresie 0-6 lat”   współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.  

zapalka-logo

 

PEFRON

Projekt „ĆWICZĘ, MYŚLĘ, DZIAŁAM – zajęcia dla dzieci niepełnosprawnych w okresie 0-6 lat”   współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.  Projekt „ĆWICZĘ, MYŚLĘ, DZIAŁAM – zajęcia dla dzieci niepełnosprawnych w okresie 0-6 lat” współfinansowany ześrodków Państwowego Funduszu Rehabilitacji

 

Fundacja „ZAPAŁKA” od dnia 16.06.2014 realizuje projekt „ĆWICZĘ, MYŚLĘ, DZIAŁAM – zajęcia dla dzieci niepełnosprawnych w okresie 0-6 lat” współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Read more »

Projekt „POMAGAM JA, POMAGASZ TY – kompleksowe wsparcie osób niepełnosprawnych w prawidłowym funkcjonowaniu w społeczeństwie”

Projekt zrealizowano przy wsparciu finansowym  ze środków PFRON
będących w dyspozycji Województ

wa Małopolskiego.

« Previous Entries